Marcia ergenlik yıllarındaki bireyler için 4 kimlik statüsü belirlemiştir. Başarılı Kimlik: Bireyin kendi tercihleriyle kimlik krizini tamamlaması ve çözümlemesi söz konusudur. Kendi sosyal çevrelerini incelemişler ve kendilerine uygun olanları tercih ederek kimliklerine uygun olmayanlardan vazgeçmişlerdir. Moratoryum (Erteleme – Gecikmiş Kimlik): Kimlik statüsü bunalımı yaşarlar ve çözüm yolu bulamazlar. Kendi tercihi ve