Psikoloji

İnsan ve hayvan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini(düşünceler, duygular)  inceleyen bilimsel yöntemler kullanan bir bilimdir psikoloji. Eğitim Psikolojisi: Gelişim psikolojisi ve Öğrenme psikolojisini kapsayan, öğrenmeyi, eğitim süreçlerini inceleyen psikolojisinin alt dallarından bir tanesidir. PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI Davranışçı Yaklaşım Bilişsel Yaklaşım

Bilgi İşleme Kuramı

Öğrenmeyi bilgisayarın çalışma prensipleriyle açıklamaktadırlar. Bilgiyi işleme kuramında yeni bilgiler dışarıdan alınır. Alınan bilgiler işlenir. Sonra bunlar kodlanır. Gerekli olduğunda geri getirilip kullanılır.

Kohlberg’e Göre Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralel olarak gelişmiştir. Ahlak gelişimi kişilerin olaylarla geçirdiği bilişsel süreçlere bağlıdır. Kohlberg ahlak gelişimini 3 döneme ayırmış ve her bir dönemi de iki basamaktan oluşturmuştur. Kohlberg’e göre bütün bireyler

Piaget’e Göre Ahlak Gelişim Kuramı

Bilişsel gelişime paralel olarak çevrede oluşan sosyal etkileşime göre gerçekleşir. Yaşa göre ahlak gelişimi değişiklik gösterir. Örnek: Çocukların oyun oynarken küçükken kuralların ne işe yaradığını bilmemesidir. İlerleyen yaşlarda bunları

Ahlak Gelişimi

Toplumların davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Toplumlar bireylerin davranışlarını yönlendirir. Ahlak gelişiminde kuramcılar ahlaki kurallara

Rogers’ın Kişilik (Benlik) Gelişim Kuramı

Rogers kişilik kuramını gelişimini benlik üzerinden açıklar. Benlik kavramının akademik, sosyal, duygusal ve bedensel olarak dört bölümü vardır. Benlik Algısı – İmgesi – Tasarımı: Kişinin ne olduğu ile ilgili düşünceleridir. Kişinin kendisiyle ilgili düşüncelerini, algılarını içerir. İdeal Benlik: Kişinin olmak istedikleriyle ilgilidir. Yani

Anne – Baba Tutumları

Anne – babaların çocuklarını yetiştirirken gösterdiği tutumlar çocukların kişilik gelişimlerini etkiler. İtici (Reddedici) Tutum: Çocuklarını istemeyen, çocuklarına kötü davranan ve düşmanca davranışlar sergileyen anne babalardır. Yetkinci (Mükemmeliyetçi) Tutum: Çocuklarına başarılı olmaları için aşırı baskı yapan ve

Yetişkinlikte Bağlanma (Horowitz ve Bartholomew)

Bireyin çevresindekilerle kurduğu duygusal yakınlık ilişkilerini incelemişlerdir. Yetişkinler de farklı bağlanma süreçleri yaşarlar. Kişilerin kendi benliği ve başkalarına karşı olumlu ve olumsuz görüşleri temeldedir. Güvenli: Kendisine ve çevresine saygılıdır. Yeni girdikleri çevrelere rahat uyum

Yabancı Korkusu ve Ayrılık Kaygısı

Yabancı Korkusu: Bebeklerin tanımadığı bir kişi geldiğinde kendini bakım veren kişinin kollarına atması, sıkıntılı ve rahatsız davranmasıdır.

Savunma Mekanizmaları

Ego sorunlarla baş edemediğinde savunma mekanizmalarına başvurur. Savunma mekanizmaları egonun üzerindeki baskı ile başa çıkabilmek için oluşturulmuş düşünce, tutum ve davranışlardır. Bastırma (Unutma): İstenmeyen duyguları bilinçten uzaklaştırmak için kullanılan savunma mekanizmasıdır. İnkar (Yadsıma): Bireyin istemediği, rahatsızlık verici olay ve durumları yokmuş gibi saymasıdır. Önemli: Bastırmada yaşantı hatırlanmaz. İnkarda yaşantı hatırlanır ancak