Halo Etkisi: Bireyin sahip olduğu olumlu bir özelliğinden dolayı onunla ilgili olumlu genel bir düşünceye varılmasıdır. Örnek: Titiz bir öğrencinin aynı zamanda çalışkan olarak da düşünülmesidir.
Horn Etkisi: Bireyin sahip olduğu olumsuz bir özelliğin onunla ilgili genel bir olumsuz yargıya varılmasını sağlamasıdır. Örnek: Tembel bir öğrencinin aynı zamanda yalancı olarak da düşünülmesidir.

Tags: , ,