Rogers kişilik kuramını gelişimini benlik üzerinden açıklar. Benlik kavramının akademik, sosyal, duygusal ve bedensel olarak dört bölümü vardır.

Benlik Algısı – İmgesi – Tasarımı: Kişinin ne olduğu ile ilgili düşünceleridir. Kişinin kendisiyle ilgili düşüncelerini, algılarını içerir.

İdeal Benlik: Kişinin olmak istedikleriyle ilgilidir. Yani arzu ettiği özellikleri içerir.

Benlik Saygısı (Öz Saygı): Kişilerin sahip oldukları özellikler ile gerçekleştirmek istediği özellikleri arasındaki farktır. Fark az ise benlik saygısı yüksektir. Çok ise benlik saygısı düşüktür.

Rogers öz saygının gelişmesi için çocuğun olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylemektedir.

Rogers ’a göre tek bir güdü vardır bu güdü de kendini gerçekleştirme güdüsüdür. Kendini gerçekleştiren kimse kapasitesini tam olarak kullanan kimsedir.

Kendini gerçekleştiren birey yaşantılara daha açıktır, varoluşsal bir hayat sürer, güven duygusu yüksektir ve kendindeki bütün özellikleri tam olarak kullanır.

Tags: , ,