Dışa Bağlı Dönem (Ahlaki Gerçekçilik – Heteronom Ahlak)

Bu dönemde çocuklar başkalarına bağlıdır. Kurallara herkes uymalıdır. Kurallar değişmez ve sorgulanmaz. Kuralları çiğneyenlerin cezalandırılması gerektiğini düşünürler. Suçun büyüklüğü ortaya çıkardığı sonuca göre değişir. Devamı »

Piaget’e Göre Ahlak Gelişim Kuramı

Bilişsel gelişime paralel olarak çevrede oluşan sosyal etkileşime göre gerçekleşir. Yaşa göre ahlak gelişimi değişiklik gösterir. Örnek: Çocukların oyun oynarken küçükken kuralların ne işe yaradığını bilmemesidir. İlerleyen yaşlarda bunları Devamı »

Ahlak Gelişimi

Toplumların davranışlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Toplumlar bireylerin davranışlarını yönlendirir. Ahlak gelişiminde kuramcılar ahlaki kurallara Devamı »

Rogers’ın Kişilik (Benlik) Gelişim Kuramı

Rogers kişilik kuramını gelişimini benlik üzerinden açıklar. Benlik kavramının akademik, sosyal, duygusal ve bedensel olarak dört bölümü vardır.

Benlik Algısı – İmgesi – Tasarımı: Kişinin ne olduğu ile ilgili düşünceleridir. Kişinin kendisiyle ilgili düşüncelerini, algılarını içerir.

İdeal Benlik: Kişinin olmak istedikleriyle ilgilidir. Yani Devamı »

Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişim Kuramı

İnsanlar kendilerini gerçekleştirerek içlerindeki gizil gücün farkına varırlar. Sağlıklı bir kişiliği ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidiyle açıklamıştır.

Temel Özellikleri: Devamı »

İnsancıl Yaklaşıma Göre Kişilik (Benlik) Gelişimi

İnsancıl yaklaşıma göre insan her şeyin merkezindedir. Bu yaklaşımda insana insan olduğu için değer verirler. Çünkü insanlar doğuştan iyidir ve varlığını olumlu amaçlara doğru yöneltirler. Fenomonoloji Devamı »

Anne – Baba Tutumları

Anne – babaların çocuklarını yetiştirirken gösterdiği tutumlar çocukların kişilik gelişimlerini etkiler.

İtici (Reddedici) Tutum: Çocuklarını istemeyen, çocuklarına kötü davranan ve düşmanca davranışlar sergileyen anne babalardır.

Yetkinci (Mükemmeliyetçi) Tutum: Çocuklarına başarılı olmaları için aşırı baskı yapan ve Devamı »

Bem’in Cinsiyet Rolleri

Cinsiyet rolleri insanların sahip oldukları cinsiyete kadın ya da erkek olmalarına göre toplum tarafından belirlenen rollerdir. Cinsiyet biyolojik olarak, rol ise kültürün etkisini temsil eder.

Erkeksiler: Erkeksi rolü yüksek, kadınsı rolleri düşüktür.

Kadınsılar: Kadınsı rolü yüksek, erkeksi rolleri Devamı »

Yetişkinlikte Bağlanma (Horowitz ve Bartholomew)

Bireyin çevresindekilerle kurduğu duygusal yakınlık ilişkilerini incelemişlerdir. Yetişkinler de farklı bağlanma süreçleri yaşarlar. Kişilerin kendi benliği ve başkalarına karşı olumlu ve olumsuz görüşleri temeldedir.

Güvenli: Kendisine ve çevresine saygılıdır. Yeni girdikleri çevrelere rahat uyum Devamı »

Yabancı Korkusu ve Ayrılık Kaygısı

Yabancı Korkusu: Bebeklerin tanımadığı bir kişi geldiğinde kendini bakım veren kişinin kollarına atması, sıkıntılı ve rahatsız davranmasıdır. Devamı »