2012 Kpss Öğrenme Psikolojisi Çok Tartışılan Tahmini Cevapları

1-      Televizyon dizisi ?–> tamamlama

Zeigarnik Etkisi: İnsanların tamamlanmamış yaşantılarını tamamlanmış yaşantılarına göre daha net bir şekilde hatırlama eğilimindedir. Örnek: İnsanların dizilere olan merakı. (Tanımladığımız gibi soru çıkmıştır. Ders Linki)

Bilgiyi İşleme Kuramındaki Bilişsel Süreçler

Bilginin Duyusal Kayıttan Kısa Süreli Belleğe Aktarılması

Dikkat: Birçok uyarıcıdan sadece dikkat ettiklerimizi kısa süreli belleğe aktarırız. Öğrenmenin başlangıcı dikkattir. Dikkati arttırmak için ilgi çekmek, öğrencilerin beş duyu organını işin içine katmak gerekir.

Dikkati Etkileyen Dışsal Uyarıcılar:

  • Fiziksel Uyarıcılar: Ders materyalleri.
  • Aykırı Uyarıcılar: Birbirine zıt örnekler. Plaj – kutuplar.
  • Duygusal uyarıcılar: Öğrenciye ismiyle hitap etmek.
  • Emir Verici Uyarıcılar

Algılama: Algılama; anlamlandırma ve yorumlama sürecidir. Duyusal kayıttaki bilginin Devamı »

Bellek Türleri

Hafıza: Daha önceden öğrenilmiş bilgiyi hatırlama yeteneğidir.

Kodlama: Öğrenilen bilginin hafızaya kaydedilirken kullanılan sürece verilen addır.

Saklama: Öğrenilen bilgilerin hafızada tutulması işlemidir.

Geri Çağırma: Hafızadaki bilgiye ulaşıp onu hatırlamaktır.

Duyusal Kayıt: Çevredeki Uyarıcıların zihne geldiği ilk yerdir. Kapasitesi çok geniştir. Bilginin Devamı »

Bilgi İşleme Kuramındaki Temel Kavramlar

Öğrenme Süreçleri: Bilgi işleme kuramcıları dışarıdan bilginin alınıp, işlenip ve sonuçlanması sürecine öğrenme süreçleri adını vermişlerdir.

Biliş: İnsanların kendilerini ve çevreyi anlamak için kullandıkları işlemlerin bütünüdür. Herhangi bir şeyi anlamaktır.

Yürütücü Biliş (Üst Biliş): İnsanın kendi biliş yapısını, çalışmasını bilmesidir. Kısaca öğrenmeyi Devamı »

Bilgi İşleme Kuramı

Öğrenmeyi bilgisayarın çalışma prensipleriyle açıklamaktadırlar. Bilgiyi işleme kuramında yeni bilgiler dışarıdan alınır. Alınan bilgiler işlenir. Sonra bunlar kodlanır. Gerekli olduğunda geri getirilip kullanılır.

Gelenek Sonrası Dönem

Buradaki değerlendirmeler artık görecelik kazanmıştır. İnsan hakları ve evrensel değerler ön plandadır. Özgürlük, eşitlik kavramları ön plandadır.

Sosyal Sözleşmelere Uyum: Bu evredeki bireylere göre toplum için yasalar çoğunluk tarafından Devamı »

Geleneksel Dönem

Bu dönemde bireyler başkalarının düşüncelerini göz önüne alırlar. Benmerkezci düşünceden kurtulmuşlardır. Artık empati yapıyorlardır. Grup kuralları önemlidir. Bu kurallara göre karar verirler.

İyi Çocuk Eğilimi: Gruplara göre davranırlar. Kendisinden beklenenleri gerçekleştirmek Devamı »

Gelenek Öncesi Dönem

Bu dönemdeki bireyler benmerkezcidir. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaları önemlidir. Bireysel ihtiyaçlar yüzünden gelenekleri ve başka insanların ihtiyaçlarını düşünmezler.

İtaat ve Ceza: Organizma otoriteden korkar ve cezadan kaçmak için Devamı »

Kohlberg’e Göre Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralel olarak gelişmiştir. Ahlak gelişimi kişilerin olaylarla geçirdiği bilişsel süreçlere bağlıdır. Kohlberg ahlak gelişimini 3 döneme ayırmış ve her bir dönemi de iki basamaktan oluşturmuştur. Kohlberg’e göre bütün bireyler Devamı »

Özerk Dönem (Ahlaki Görecelik – Otonom Ahlak)

Yaş ilerledikçe ahlaki değerlendirmeler görecelilik kazanacaktır. Bu dönemde içinde bulunulan koşullar dikkate alınarak değerlendirmeler yapılır. Yani kuralların değişebilirliği düşüncesi gelişir. Olaylar niyetlere göre yargılanır. Başkalarından Devamı »