Eğitim Bilimleri Öğrenme Denemeleri

Doğru yanlış soruları olarak yapmış olduğumuz öğrenme denemeleri adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Devamı »

Rehberliğin Temelleri

Rehberlik birçok alandan etkilenmiştir. Bunlar;

Bireysel – Psikolojik Temel: Psikometrideki gelişmeler, kişilik ve benlik gelişimi, duygusal yaşam. Devamı »

Rehberlik ve Öğretim Arasındaki Farklar

  • Öğretimde bir disiplin algısı vardır. Rehberlikte İse ceza verme anlayışı yoktur.
  • Öğretimde not verme ve değerlendirme vardır. Rehberlikte ise not verme ve değerlendirme yoktur. Devamı »

Rehberliğin İlkeleri

  1. Rehberlik tüm bireylere açık bir hizmettir.
  2. Rehberlikte bireysel farklara saygı esastır.
  3. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış yatar. Devamı »

Rehberlik Nedir?

Demokratik bir ortam içerisinde birey için en uygun ortamı yaratarak bireyin kapasitesini ve yeteneklerini dikkate alarak karşılaştığı problemlere çözüm bulmasını ve kendinin gizil güçlerinin farkına varmasını sağlayan bir profesyonel bir yardım sürecidir. Devamı »

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrenci Kişilik Hizmetleri: Bireylerin her yönüyle gelişmesi ve sağlıklı kişilik özellikleri kazanması için eğitim ortamı oluşturmayı hedefler öğrenci kişilik hizmetleri.

NOT: Bireysel farklılıklara verilen önemin ortaya çıkmasıyla birlikte öğrenci kişilik hizmetleri önem kazanmıştır.

Öğrenci Kişilik Hizmetleri şunlardır;

Devamı »

Rehberlik Notları

Sevgili arkadaşlar çok kısa bir zaman sonra öğretmenimizin hazırlamış olduğu rehberlik ve ölçme ders notları sitemize eklenecektir. Bütün derslerimizi kısa bir zaman sonra tamamlayacağız arkadaşlar sizlere yardımcı olabildiysek ne mutlu bize!

Geleneksel Eğitim ve Çağdaş Eğitim

Geleneksel eğitim: Öğretim, yönetim ve denetimden oluşan uzun yıllardır öğretmen merkezli olarak kullanılan eğitimdir. Öğretmen sınıfın her şeyidir bu sistemde öğrenci pasif sadece öğretmen aktiftir.

Çağdaş Eğitim: Öğretim, yönetim, denetim ve öğrenci kişilik hizmetlerinden oluşur. Devamı »

Psikoloji

İnsan ve hayvan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini(düşünceler, duygular)  inceleyen bilimsel yöntemler kullanan bir bilimdir psikoloji.

Eğitim Psikolojisi: Gelişim psikolojisi ve Öğrenme psikolojisini kapsayan, öğrenmeyi, eğitim süreçlerini inceleyen psikolojisinin alt dallarından bir tanesidir.

PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI

  • Davranışçı Yaklaşım
  • Bilişsel Yaklaşım Devamı »

Sosyal Öğrenmede Halo Etkisi ve Horn Etkisi

Halo Etkisi: Bireyin sahip olduğu olumlu bir özelliğinden dolayı onunla ilgili olumlu genel bir düşünceye varılmasıdır. Örnek: Titiz bir öğrencinin aynı zamanda çalışkan olarak da düşünülmesidir.
Horn Etkisi: Bireyin sahip olduğu olumsuz bir özelliğin onunla ilgili genel bir olumsuz yargıya varılmasını sağlamasıdır. Örnek: Tembel bir öğrencinin aynı zamanda yalancı olarak da düşünülmesidir.