Öğrenme Kuramları

Öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan bir çok kuram vardır. Bunlar: Davranışçı – Çağrışımcı Kuramlar, Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuramlar, Bilişsel Kuramlar, Yapılandırmacı(Oluşturmacı) Kuram, İnsancıl (Duyusal) Kuramlar, Beyin Temelli Öğrenme(Nöro-fizyolojik kuram). Devamı »

Eğitim Bilimleri

Kamu personeli seçme sınavının eğitim bilimleri bölümü altında olan Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Program Geliştirme derslerinin KPS sınavına uygun ders notlarını sitemizde sizlerle paylaşacağız. Devamı »

Eğitim Psikolojisi

Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. (Prof. Dr. Selahattin Ertürk)

Psikoloji organizmanın davranışlarını inceleyen ve onun altında yatan sebepleri araştıran bilimdir.

Eğitim psikolojisi eğitim ve öğretimi gelişim ve öğrenme psikolojisinden faydalanarak açıklayan bilimdir.