İşaret Öğrenme Kuramındaki Öğrenme Türleri

Eş Değer İnançlar: İnsanların alt düzeydeki amaçlarının asıl amaçlarıyla eşleşmesi sonucunda alt düzeydeki amacın asıl amacın yarattığı etkiye sahip olmasıdır. Bir bestecinin geçimini sağlamak için besteler yazması asıl amacıdır ve bunun sonucunda bir saygınlıkta elde etmiştir bu da alt amacıdır. Bu iki amaç birbiriyle eşleşmiştir. Devamı »

İşaret – Gestalt (Amaçlı Davranışçılık) Kuramının Temel Kavramları

Amaçlı Davranışçılık: İnsan ve hayvan davranışı amaçlarla ilgilidir. Davranış organizmayı amaca ulaştıracak şekilde değişen koşullara göre değişir. Örnek: Okula gitmek isteyen bir öğretmen her zaman tramvayı kullanmaktadır. Bir gün elektrik kesintisi yüzünden tramvay çalışmadığında okula gitmek için (amacına ulaşmak için) yürüyebilir, minibüse Devamı »

Amaçlı Davranışçılık – İşaret Öğrenme Kuramı (E. C. Tolman)

Davranışçı kuram ile Gestalt’ı birleştirmiştir. Öğrenme sürecini küçük parçalar halinde değil bütüncül olarak ele alır. İçe bakışı reddeder. Davranışın oluşumunda bireysel faktörler de vardır. Organizmanın öğrenmesi davranışın pekiştirilmesi ile açıklanamaz. Devamı »

Klasik Koşullanma İle Edimsel Koşullanmanın Karşılaştırılması

  • Klasik otonom sinir sistemi tarafından yöneltilen, edimsel istemli kaslarla yapılan bilinçli ve istekli hareketlerdir.
  • Organizma edimsel koşullanma da aktif, klasik koşullanma da ise pasiftir.
  • Uyarıcıların niteliği bakımından edimsel koşullanmada uyarıcıya tesadüfen rastlanır. Klasik koşullanmada ise uyarıcılar ve tepkiler belirgindir. Devamı »

Programlı Öğretim

Skinner kendi kuramını eğitimde programlı öğretim ile uygulamıştır. Programlı öğretimde öğretimin bireyselleştirilmesine (kendi hızı) ve hatanın en aza indirilmesi (anında dönüt – düzeltme) sağlanmaya çalışılır. Devamı »

Edimsel Koşullanmanın Genel Kavramları

Kademeli Yaklaşma: Kademeli yaklaşma edimsel koşullanmanın öğrenme yöntemidir. Programlı öğretimde kullanılır. İki şekilde gerçekleşir. Biçimlendirme (Şekillendirme) ve zincirleme.

Biçimlendirme (Şekil Verme – Şekillendirme): Organizmaya kazandırılmak istenen davranış küçük alt davranışlara ayrılır. Organizmanın en basit davranışından başarıyla yaptığı diğer davranışlarının da Devamı »

Cezaya Alternatif Davranış Kontrol Teknikleri

Sönmesini Bekleme: Bir davranışı pekiştirmeyerek sönmesini beklemeyle o davranış ortadan kaldırılabilir. Örnek: İstediğini ağlayarak yaptıran bir çocuğa herhangi bir uyarıcı vermeyerek davranışın bitmesi beklenir ve Devamı »

Pekiştirme Tarifeleri

Pekiştirme tarifeleri, olumlu davranışlardan sonra pekiştirecin hangi sıklıkla ve nasıl verileceğini açıklamak için kullanılmaktadır. Pekiştirme tarifeleri sürekli ve aralıklı (zaman – oran) olmak üzere iki türdür. Devamı »

Ceza

İstenmeyen davranışların sıklığını azaltmak ve ortadan kaldırmak için organizmaya olumsuz pekiştireçlerin verilmesi veya organizma için hoş olan uyarıcıların verilmemesi (ya da ortamdan çıkartılması) işlemidir. Devamı »

Pekiştirme

Organizmanın ödüllendirilmesi işlemidir. Pekiştirme, hoşa giden bir uyarıcı ortama sokulması veya hoşa gitmeyen bir uyarıcı ortamdan çıkartılması işlemidir. Davranışın sıklığının arttırılması için yapılır. Öğretimde öğretmen ilk olarak öğrencisini tanımalı, onun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan pekiştireçler vermelidir. Devamı »