Ölçme ve Değerlendirme dersi çıkması beklenen sorular.           *** Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Okan DAYAN ***

1- Temel Kavramlar(Ölçüm – Ölçüt – Karar)

Bir paragraf verilip hangisi yoktur diye sorulması tahmin ediliyor.

2- Bağımlı – Bağımsız Değişken

Paragraf verilip burada kaç bağımlı değişken veya kaç bağımsız değişken vardır diye sorulması tahmin ediliyor.

3- Ölçme Türleri Doğrudan Dolaylı Türetilmiş

Çok arada kalırsanız dolaylıyı işaretleyiniz.

4- Ölçek Türleri

Ölçek türleri ve ya Ölçme türlerinden biri gelecektir.

5- Portfolyo ve Performans Değerlendirme

6- Aşağıdakilerden hangisi kavram yanılgılarını hem giderip hem de kaldırmaya yönelik ölçme değerlendirme aracıdır?

(Tanılayıcı Dallanmış Ağaç, Kavram Karikatürü vb. şıklar)

7- Madde İstatistiği (Güçlük ve ayırt edicilik)

Varyans ve standart sapma en büyük değerini orta güçlük 0,5 yaklaştıkça aldığını unutmayınız.

8- Test İstatistiği Mod Medyan Aritmetik Ortalama Standart Sapmaya bağlı yorumlar.

En başarılı ders, en başarılı grup, en heterojen grup, en benzeşik grup

9- Yazılı Yoklama Sözlü Yoklama Çoktan Seçmeli Özellikleri

10- Geçerlik Türleri Yapı ve Kapsama Dikkat Ediniz.

Beklenen soru tarzı kaygı ölçeğini farklı gruplara uygulanıp korelasyonuna bakılacak ve yapı geçerliği hakkında yorum yapılması istenilecek.

11- Güvenirlik belirleme ve arttırma yolları

12- Z ve T puanı Hesaplama ve Yorumu

Çıkması beklenen soru Ayşe’nin T puanı 40 Ahmet’in Z puanı 2 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çan eğrisi uygulanırsa Ayşe başarılı olur.

B) Ayşe ile Ahmet arasında sınıfın yaklaşık olarak %81′ i bulunmaktadır.

C) Ayşe Ahmet’ten daha başarılıdır.

D) …………..

E) …………..

Kalan soruları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

 

Link 1

Tags: , ,