Öğrenme Psikolojisinin KPSS’ de çıkan soruların konu alanları aşağıdaki gibidir.          *****Çağlar TURGUT*****

Öğrenme Psikolojisine Giriş

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

ÖĞRENME KURAMLARI

Davranışçı – Çağrışımcı Kuram

 1. Pekiştireçler
 2. Pekiştirme
 3. Pekiştirme Tarifeleri
 4. Ceza
 5. Cezaya Alternatif Davranış Kontrol Teknikleri
 6. Edimsel Koşullanmanın Genel Kavramları
 7. Programlı Öğretim
 8. Edimsel Koşullanma ile Klasik Koşullanmanın Karşılaştırılması

Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Kuram

 1. İşaret – Gestalt (İşaret Öğrenme – Amaçlı Davranışçılık) Kuramının Temel Kavramları
 2. İşaret Öğrenme Kuramındaki Öğrenme Türleri
 1. Sosyal Öğrenmenin Temel Kavramları
 2. Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
 3. Sosyal Öğrenme Süreçleri
 4. Sosyal Öğrenmede Halo ve Horn Etkisi

Bilişsel Kuram

 1. Algılama Yasaları
 2. Gestalt Kuramcıların Algılama ile İlgili Görüşleri
 3. Kavrama Yoluyla Öğrenme (İçgörüsel – Seziş Yoluyla)
 4. İz (Alan) Teorisi – Unutma – Davranışın Temel Belirleyicileri
 5. Üretici – Yaratıcı Düşünme Yoluyla Öğrenme
 6. Yaratıcı Düşünmeyi Engelleyen Faktörler
 1. Bilgi İşleme Kuramındaki Temel Kavramlar
 2. Bellek Türleri
 3. Bilgiyi İşleme Kuramındaki Bilişsel Süreçler

Yapılandırmacı Kuram

İnsancıl Kuram


Nöro – Fizyolojik Kuram

DENEMELER

Doğru – Yanlış Soruları

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DERS NOTLARI (PDF)

Öğrenme psikolojisi ders notlarını indirmek için tıklayınız.

*Notlar güncellenmiştir. Şifresizdir. 25.05.2012