Marcia ergenlik yıllarındaki bireyler için 4 kimlik statüsü belirlemiştir.

Başarılı Kimlik: Bireyin kendi tercihleriyle kimlik krizini tamamlaması ve çözümlemesi söz konusudur. Kendi sosyal çevrelerini incelemişler ve kendilerine uygun olanları tercih ederek kimliklerine uygun olmayanlardan vazgeçmişlerdir.

Moratoryum (Erteleme – Gecikmiş Kimlik): Kimlik statüsü bunalımı yaşarlar ve çözüm yolu bulamazlar. Kendi tercihi ve sosyal çevre tercihi arasında sıkışmışlardır. Savundukları şeylerden kolayca vazgeçerler. Kararsızlık yüzünden karar verme işini ertelerler.

İpotekli (Erken Bağlanmış – Engellenmiş Kimlik): Başka seçenekler düşünmezler ailevi ve sosyal değerlere sıkı sıkıya bağlanırlar. Aileleri onları yönlendirir ve karar verir. Yönlendirici ve baskıcı ailelerden gelirler.

Erken Bağlanma: Başka seçeneklere ilişkin hiç araştırma yapmaksızın ya da çok az araştırmayla çocukluk yıllarındaki değerlerine bağlanan ergenleri tanımlar.

Dağınık Kimlik ya da Kargaşalı Kimlik: Çeşitli seçimleri incelemişler fakat belirli yönelim yapamamışlardır. Henüz bir kimlik bunalımı yoktur ve bağlanma da gerçekleşmemiştir. Kimlik konusunda bir girişimde bulunmazlar ve bu durum onları etkilemez.

 

Olumlu

Olumsuz

Başarılı

Moratoryum

Dağınık

İpotekli

Ters (Zıt)

Gölgelenmiş

Kriz (Bunalım)

+

+

-

-

+

+

Çözüm (Bağlanma)

+

-

-

+

+

+

Tags: , ,