Ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralel olarak gelişmiştir. Ahlak gelişimi kişilerin olaylarla geçirdiği bilişsel süreçlere bağlıdır. Kohlberg ahlak gelişimini 3 döneme ayırmış ve her bir dönemi de iki basamaktan oluşturmuştur. Kohlberg’e göre bütün bireyler bu basamakları sırasıyla tamamlar. Sorularda yaşa göre cevabı bulmak mümkün değildir. Çünkü birey ilerleyen yaşlarda bile daha önceki dönemlerin ahlaki özelliklerini gösterebilir. Soruları çözerken doğru cevaba ulaşmak için bu davranışı kişinin hangi amaçla, hangi niyetle yaptığını bilmek önemlidir.

Tags: , ,