• Klasik otonom sinir sistemi tarafından yöneltilen, edimsel istemli kaslarla yapılan bilinçli ve istekli hareketlerdir.
  • Organizma edimsel koşullanma da aktif, klasik koşullanma da ise pasiftir.
  • Uyarıcıların niteliği bakımından edimsel koşullanmada uyarıcıya tesadüfen rastlanır. Klasik koşullanmada ise uyarıcılar ve tepkiler belirgindir.
  • Pekiştireçler edimsel koşullanma da davranıştan sonra verilir. Klasik koşullanmada ise tepkiden önce verilir.
  • Davranışları ortaya çıkaran uyarıcı klasik koşullanma sonucunda koşullu uyarıcıdır. Edimsel koşullanma sürecinin sonunda ise ayırt edici uyarıcı davranışı ortaya çıkartır.
  • Klasikte uyarıcı genellemesi vardır. Edimsel de ise öğrenmenin genellenmesi ve tepki genellemesi vardır.
  • Klasik koşullanma da U – T bağlantısı vardır. Edimsel koşullanmada ise A.E.U.(ayırt edici uyarıcı) – T (edimsel davranış) – U (pekiştireç) bağlantısı vardır.

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,