Kişilik: Bireylerin uyaranlara karşı uyum sağlamak amacıyla geliştirdiği düzenli ve sürekli davranış örüntüleridir. Bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerin tümüdür. Bireyin kendini tanıması en önemli basamaktır.

Kişiliği Oluşturan Özellikler: ilgi, yetenek, duygu, güdü, mizaç(huy), karakter, inanç, görüş, olgunluk düzeyi.

Karakter: Kişiliğin ahlaki yönüdür. Toplumsal yanıdır. Ahlak kurallarına uyup bu durumu içselleştirmesidir. Başkalarından ayıran özellikleri belirtmek için kullanılır. Örnek: Dürüst, cömert, yardımsever.

Mizaç: Duygusal tepki ve davranış biçimini gösterir. Sinirlenmek, soğukkanlı olmak.

İlgi: Bireylerin hoşlanarak seçtiği aktivitelerdir.

Tutum: Bir nesneye, duruma ya da kişilere karşı öğrenilmiş olumlu ya da olumsuz tepkide bulunmadır.

Tags: , ,