“Birdenbire, keşfeder, fark eder, bütün keşif ve buluşlar”

Önceden sahip olduğu bilgileri kullanarak yeni ve anlamlı ilişkiler kurup, bir problemi birdenbire (aniden) çözüme ulaştırması kavrayarak öğrenmedir. Temelde benzer durumların genellenmesi vardır.

Kavrama Yoluyla Öğrenmenin Temel Özellikleri

  • Çözüme ulaşırken ön bilgilerinden faydalanılır.
  • Çözüm birdenbire gerçekleşir.
  • Bu yolla kazanılan bir ilke benzer problemler içinde kullanılabilir.
  • Buradaki problem çözümü uzun süre hatırlanır.
  • Sınama yanılmalar vardır. Fakat hepsi psikomotor olmak zorunda değildir. Zihinde de gerçekleşir.

Aşamaları:

Hazırlık   ———>  Kuluçka   ———>  Sonuç   ———>  Çözüm

  • Hazırlık: Fiziksel deneme – yanılmalar.
  • Kuluçka: Zihinsel deneme – yanılmalar.
  • Sonuç: Birdenbire fark etme.
  • Çözüm: Performansa dökme.

Tags: , ,