Gelişim Psikolojisinin KPSS’ de çıkan soruların konu alanları aşağıdaki gibidir.

Psikolojiye Giriş

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar

Fiziksel ve Psikomotor Gelişim

Bilişsel (Zihinsel) Gelişim

 1. Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimin Temel Kavramları
 2. Piaget’in Bilişsel Gelişim Dönemleri
 3. Duyusal Motor Dönemi
 4. İşlem Öncesi Dönem
 5. Somut İşlemler Dönemi
 6. Soyut İşlemler Dönemi

 

Dil Gelişimi

 

Kişilik Gelişimi

 1. Topografik Kişilik Kuramı (Bilinç Sınıflaması)
 2. Yapısal Kişilik Kuramı (Kişilik Yapısı)
 3. Psikoseksüel Gelişim Dönemleri
 4. Freud’un Kuramına Göre Bazı Bireysel Durumlar
 5. Savunma Mekanizmaları
 1. Erikson’un Kişilik Gelişim Dönemleri
 2. Marcia’nın Kimlik Statüleri
 3. Erikson’un Kimlik Statüleri
 4. Bowlby’nin Duygusal Bağlanma Kuramı
 5. Yabancı Korkusu ve Ayrılık Kaygısı
 6. Yetişkinlikte Bağlanma (Horowitz ve Bartholomew)
 7. Bem’in Cinsiyet Rolleri
 8. Anne – Baba Tutumları
 1. Maslow’un Kişilik (Benlik) Gelişim Kuramı
 2. Rogers’ın Kişilik (Benlik) Gelişim Kuramı

 

Ahlak Gelişimi

 1. Dışa Bağlı Dönem (Ahlaki Gerçekçilik – Heteronom Ahlak)
 2. Özerk Dönem (Ahlaki Görecelik – Otonom Ahlak)

          Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Dönemleri

 1. Gelenek Öncesi Dönem
 2. Geleneksel Dönem
 3. Gelenek Sonrası Dönem