Buradaki değerlendirmeler artık görecelik kazanmıştır. İnsan hakları ve evrensel değerler ön plandadır. Özgürlük, eşitlik kavramları ön plandadır.

Sosyal Sözleşmelere Uyum: Bu evredeki bireylere göre toplum için yasalar çoğunluk tarafından konulmalıdır. Toplum yararı için yasalar değiştirilebilir. Herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Evrensel Ahlak: Tüm insanlar eşittir ve hepside değerlidir. İnsan hakları ve evrensel değerler bu dönemde temeldedir. Peygamberle bu evrededir. Çok az sayıda insan bu evreye ulaşabilir.

Tags: , ,