Dil: Sembollerden oluşan ve insanlar arasında iletişim sağlayan bir sistemdir. Dil gelişimi olgunlaşmaya bağlıdır.

Dil gelişimi ile ilgili kuramlar;

Davranışçı Kuram: Çocukların anlamlı seslere yakın sesler çıkarttığında pekiştirildiğinde bu sesleri öğrenmesi yani dili öğrenmesi üzerinde durmuştur. Davranışçı kurama göre pekiştirilen sesler öğrenilir. Pekiştirilmeyenler ise öğrenilmez.

Doğuştan (Psiko – linguistik) Kuram: Bebeklerin doğuştan dil öğrenme yapısıyla dünyaya geldiklerini savunurlar. Dil öğrenimi biyolojik kökenlidir. Yani beynin bazı bölümleri dili öğrenmek için ayrılmıştır. Bu bölüm bütün insanların dili öğrenmesini sağlar. En önemli temsilcisi Chomsky’ dir.

 Sosyal Öğrenme Kuramı: Çocuklar dili en yakınındakileri taklit etmesi ve model almasıyla öğrenirler. Çocuklar annelerinin, babalarının çıkardığı seslere yakın sesler çıkartırlar.

DİL GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Zeka, kalıtım, cinsiyet, anne – baba tutumu, sosyal çevre, oyun, travmalar, duygusal zorlanmalar.

Tags: , ,