Eğitim Bilimleri Rehberlik Ders Videoları

Eğitim Bilimlerinde uzman öğretmenlerle hazırlamış olduğumuz Rehberlik dersi

Rehberliğin Temelleri

Rehberlik birçok alandan etkilenmiştir. Bunlar; Bireysel – Psikolojik Temel: Psikometrideki gelişmeler, kişilik ve benlik gelişimi, duygusal yaşam.

Rehberlik ve Öğretim Arasındaki Farklar

Öğretimde bir disiplin algısı vardır. Rehberlikte İse ceza verme anlayışı yoktur. Öğretimde not verme ve değerlendirme vardır. Rehberlikte ise not verme ve değerlendirme yoktur.

Rehberliğin İlkeleri

Rehberlik tüm bireylere açık bir hizmettir. Rehberlikte bireysel farklara saygı esastır. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış yatar.

Rehberlik Nedir?

Demokratik bir ortam içerisinde birey için en uygun ortamı yaratarak bireyin kapasitesini ve yeteneklerini dikkate alarak karşılaştığı problemlere çözüm bulmasını ve kendinin gizil güçlerinin farkına varmasını sağlayan bir profesyonel bir yardım sürecidir.

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrenci Kişilik Hizmetleri: Bireylerin her yönüyle gelişmesi ve sağlıklı kişilik özellikleri kazanması için eğitim ortamı oluşturmayı hedefler öğrenci kişilik hizmetleri. NOT: Bireysel farklılıklara verilen önemin ortaya çıkmasıyla birlikte öğrenci kişilik hizmetleri önem kazanmıştır. Öğrenci Kişilik Hizmetleri şunlardır;

Geleneksel Eğitim ve Çağdaş Eğitim

Geleneksel eğitim: Öğretim, yönetim ve denetimden oluşan uzun yıllardır öğretmen merkezli olarak kullanılan eğitimdir. Öğretmen sınıfın her şeyidir bu sistemde öğrenci pasif sadece öğretmen aktiftir. Çağdaş Eğitim: Öğretim, yönetim, denetim ve öğrenci kişilik hizmetlerinden oluşur.