Eğitim Bilimleri Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Videoları

Eğitim Bilimlerinde uzman öğretmenlerle hazırlamış olduğumuz Öğretim Yöntem ve Teknikleri ders videoları

Öğretim İlkeleri

YÖNTEM TEKNİK DERS NOTLARI Eğitim programları 4 temel öğeden oluşur. Bunlar: HEDEFLER Uzak Hedefler Genel Hedefler Özel Hedefler Davranışsal Hedefler İÇERİK Konular EĞİTİM DURUMLAR / ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI Öğretim İlkeleri Öğretim Stratejileri Yöntem ve Teknik Araç Gereçler İpucu, Dönüt-Düzeltme, Pekiştireç DEĞERLENDİRME Ölçme ve Değerlendirme süreçleri