Öğrenme ve Gelişim Psikolojisi Ders Videoları

Eğitim Bilimlerinde uzman öğretmenlerle hazırlamış olduğumuz Öğrenme Psikolojisi ve Gelişim Psikolojisi

2013 KPSS Öğrenme Psikolojisi Soruları ve Cevapları

2013 Yılına ait KPSS Eğitim Bilimleri Öğrenme Psikolojisi sorularına ve cevaplarına

Öğrenme Psikolojisi Ders Videoları

Eğitim Bilimlerinde uzman öğretmenlerle hazırlamış olduğumuz Öğrenme Psikolojisi ders videoları

Sosyal Öğrenmede Halo Etkisi ve Horn Etkisi

Halo Etkisi: Bireyin sahip olduğu olumlu bir özelliğinden dolayı onunla ilgili olumlu genel bir düşünceye varılmasıdır. Örnek: Titiz bir öğrencinin aynı zamanda çalışkan olarak da düşünülmesidir. Horn Etkisi: Bireyin sahip olduğu olumsuz bir özelliğin onunla ilgili genel bir olumsuz yargıya varılmasını sağlamasıdır. Örnek: Tembel bir öğrencinin aynı zamanda yalancı olarak da düşünülmesidir.

2012 Kpss Öğrenme Psikolojisi Çok Tartışılan Tahmini Cevapları

1-      Televizyon dizisi ?–> tamamlama Zeigarnik Etkisi: İnsanların tamamlanmamış yaşantılarını tamamlanmış yaşantılarına göre daha net bir şekilde hatırlama eğilimindedir. Örnek: İnsanların dizilere olan merakı. (Tanımladığımız gibi soru çıkmıştır. Ders Linki)

Bilgiyi İşleme Kuramındaki Bilişsel Süreçler

Bilginin Duyusal Kayıttan Kısa Süreli Belleğe Aktarılması Dikkat: Birçok uyarıcıdan sadece dikkat ettiklerimizi kısa süreli belleğe aktarırız. Öğrenmenin başlangıcı dikkattir. Dikkati arttırmak için ilgi çekmek, öğrencilerin beş duyu organını işin içine katmak gerekir. Dikkati Etkileyen Dışsal Uyarıcılar: Fiziksel Uyarıcılar: Ders materyalleri. Aykırı Uyarıcılar: Birbirine zıt örnekler. Plaj – kutuplar. Duygusal uyarıcılar: Öğrenciye ismiyle hitap etmek. [...]

Bellek Türleri

Hafıza: Daha önceden öğrenilmiş bilgiyi hatırlama yeteneğidir. Kodlama: Öğrenilen bilginin hafızaya kaydedilirken kullanılan sürece verilen addır. Saklama: Öğrenilen bilgilerin hafızada tutulması işlemidir. Geri Çağırma: Hafızadaki bilgiye ulaşıp onu hatırlamaktır. Duyusal Kayıt: Çevredeki Uyarıcıların zihne geldiği ilk yerdir. Kapasitesi çok geniştir. Bilginin

Bilgi İşleme Kuramındaki Temel Kavramlar

Öğrenme Süreçleri: Bilgi işleme kuramcıları dışarıdan bilginin alınıp, işlenip ve sonuçlanması sürecine öğrenme süreçleri adını vermişlerdir. Biliş: İnsanların kendilerini ve çevreyi anlamak için kullandıkları işlemlerin bütünüdür. Herhangi bir şeyi anlamaktır. Yürütücü Biliş (Üst Biliş): İnsanın kendi biliş yapısını, çalışmasını bilmesidir. Kısaca öğrenmeyi

Bilgi İşleme Kuramı

Öğrenmeyi bilgisayarın çalışma prensipleriyle açıklamaktadırlar. Bilgiyi işleme kuramında yeni bilgiler dışarıdan alınır. Alınan bilgiler işlenir. Sonra bunlar kodlanır. Gerekli olduğunda geri getirilip kullanılır.

Sosyal Öğrenmede Halo Etkisi ve Horn Etkisi

Halo Etkisi: Bireyin sahip olduğu olumlu bir özelliğinden dolayı onunla ilgili olumlu genel bir düşünceye varılmasıdır. Örnek: Titiz bir öğrencinin aynı zamanda çalışkan olarak da düşünülmesidir.