Öğrenme ve Gelişim Psikolojisi Ders Videoları

Eğitim Bilimlerinde uzman öğretmenlerle hazırlamış olduğumuz Öğrenme Psikolojisi ve Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi Ders Videoları

Eğitim Bilimlerinde uzman öğretmenlerle hazırlamış olduğumuz Gelişim Psikolojisi ders videoları

Psikoloji

İnsan ve hayvan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini(düşünceler, duygular)  inceleyen bilimsel yöntemler kullanan bir bilimdir psikoloji. Eğitim Psikolojisi: Gelişim psikolojisi ve Öğrenme psikolojisini kapsayan, öğrenmeyi, eğitim süreçlerini inceleyen psikolojisinin alt dallarından bir tanesidir. PSİKOLOJİ YAKLAŞIMLARI Davranışçı Yaklaşım Bilişsel Yaklaşım

Gelenek Sonrası Dönem

Buradaki değerlendirmeler artık görecelik kazanmıştır. İnsan hakları ve evrensel değerler ön plandadır. Özgürlük, eşitlik kavramları ön plandadır. Sosyal Sözleşmelere Uyum: Bu evredeki bireylere göre toplum için yasalar çoğunluk tarafından

Geleneksel Dönem

Bu dönemde bireyler başkalarının düşüncelerini göz önüne alırlar. Benmerkezci düşünceden kurtulmuşlardır. Artık empati yapıyorlardır. Grup kuralları önemlidir. Bu kurallara göre karar verirler. İyi Çocuk Eğilimi: Gruplara göre davranırlar. Kendisinden beklenenleri gerçekleştirmek

Gelenek Öncesi Dönem

Bu dönemdeki bireyler benmerkezcidir. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaları önemlidir. Bireysel ihtiyaçlar yüzünden gelenekleri ve başka insanların ihtiyaçlarını düşünmezler. İtaat ve Ceza: Organizma otoriteden korkar ve cezadan kaçmak için

Kohlberg’e Göre Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralel olarak gelişmiştir. Ahlak gelişimi kişilerin olaylarla geçirdiği bilişsel süreçlere bağlıdır. Kohlberg ahlak gelişimini 3 döneme ayırmış ve her bir dönemi de iki basamaktan oluşturmuştur. Kohlberg’e göre bütün bireyler

Özerk Dönem (Ahlaki Görecelik – Otonom Ahlak)

Yaş ilerledikçe ahlaki değerlendirmeler görecelilik kazanacaktır. Bu dönemde içinde bulunulan koşullar dikkate alınarak değerlendirmeler yapılır. Yani kuralların değişebilirliği düşüncesi gelişir. Olaylar niyetlere göre yargılanır. Başkalarından

Dışa Bağlı Dönem (Ahlaki Gerçekçilik – Heteronom Ahlak)

Bu dönemde çocuklar başkalarına bağlıdır. Kurallara herkes uymalıdır. Kurallar değişmez ve sorgulanmaz. Kuralları çiğneyenlerin cezalandırılması gerektiğini düşünürler. Suçun büyüklüğü ortaya çıkardığı sonuca göre değişir.

Piaget’e Göre Ahlak Gelişim Kuramı

Bilişsel gelişime paralel olarak çevrede oluşan sosyal etkileşime göre gerçekleşir. Yaşa göre ahlak gelişimi değişiklik gösterir. Örnek: Çocukların oyun oynarken küçükken kuralların ne işe yaradığını bilmemesidir. İlerleyen yaşlarda bunları