Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Dersi Videoları

Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme dersi uzman öğretmenimizle hazırlamış olduğumuz videolar

Ölçme Kuralı ve Ölçüm

Ölçme Kuralı: Bir öğretmenin neye kaç puan vereceğini belirtmesidir. En güçlü çeldiricisi ölçüttür. Örnekler: Sınav süresi beş dk.’dır. Sınavdan alınacak en yüksek not 100′ dür. Her soru beş puandır. Fakat başarılı sayılmak için

Değişken

Değişken: Yerden yere zamandan zamana değişiklik gösteren her şeydir. Örnek: Kalorifer peteğinin uzunluğu 180 cm’ dır. Buradaki değişken

Ölçme

Ölçme: Bir özelliğin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayı ve sembolle ifade edilmesidir. Var olan şeyi betimlemektir.  Ölçmenin var olabilmesi için mutlaka değişken olması gerekmektedir. Örneğin her gün Okan öğretmen sınıfa girip masanın boyunu ölçerse üç, dört günden sonra öğrenciler bu öğretmen deli derler. Çünkü değişmeyen

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme dersiyle ilgili notlarımız tamamen kısa bir süre sonra sitemize eklenecektir. PDF dosyası notların siteye ekleme işlemi tamamlandıktan sonra siteye eklenecektir. Değişken ( Ölçülecek nitelik)  Ölçme Ölçme kuralı (Birim)                Ölçme Ölçüm                                     Ölçme – Değerlendirme Ölçüt                                       Değerlendirme Karar (Değer Yargısı)             Değerlendirme   Ölçme ve Değerlendirme Arasındaki İlişki

Rehberliğin Temelleri

Rehberlik birçok alandan etkilenmiştir. Bunlar; Bireysel – Psikolojik Temel: Psikometrideki gelişmeler, kişilik ve benlik gelişimi, duygusal yaşam.

Rehberlik ve Öğretim Arasındaki Farklar

Öğretimde bir disiplin algısı vardır. Rehberlikte İse ceza verme anlayışı yoktur. Öğretimde not verme ve değerlendirme vardır. Rehberlikte ise not verme ve değerlendirme yoktur.

Rehberliğin İlkeleri

Rehberlik tüm bireylere açık bir hizmettir. Rehberlikte bireysel farklara saygı esastır. Rehberliğin temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış yatar.

Rehberlik Nedir?

Demokratik bir ortam içerisinde birey için en uygun ortamı yaratarak bireyin kapasitesini ve yeteneklerini dikkate alarak karşılaştığı problemlere çözüm bulmasını ve kendinin gizil güçlerinin farkına varmasını sağlayan bir profesyonel bir yardım sürecidir.

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrenci Kişilik Hizmetleri: Bireylerin her yönüyle gelişmesi ve sağlıklı kişilik özellikleri kazanması için eğitim ortamı oluşturmayı hedefler öğrenci kişilik hizmetleri. NOT: Bireysel farklılıklara verilen önemin ortaya çıkmasıyla birlikte öğrenci kişilik hizmetleri önem kazanmıştır. Öğrenci Kişilik Hizmetleri şunlardır;