Birey ile kendisine en yakın kişi arasındaki duygusal bağlılık ilişkisi bağlanmadır. Güven duygusunu geliştirip duygusal yaşantıların düzenlenmesine yardımcı olarak duyguların ifade edilmesidir.

Güvenli Bağlanma: Güven burada esastır. Sağlıklı bir duygusal bağlanmadır. Bağlanan bir bireye bağlanılan kişi tarafından çeşitli sorumluluklar verilmesi ve yabancı ortamları tanımasında onu cesaretlendirmesi ile bu bağlılık sağlıklı bir şekilde devam eder. Zaman zaman ayrı kalabilir çünkü onun tekrardan geri geleceğini bilir.

Güvensiz – Kaçınan Bağlanma: Dışarıdan oldukça bağımsız gözükürler. Anneleri onları bıraktığında bir tepki göstermezler ve sorun yaşamazlar. Anneleri tekrar ortama geldiğinde de bir tepki göstermezler.

Güvensiz – Çelişkili (Kuşkulu) Bağlanma: Yabancı ortamlarda bağlandıkları kişiye sıkı sıkı sarılırlar, ondan ayrılmak istemezler. Bağlandıkları kimse yanından ayrılırsa aşırı endişelenirler. Döndüğünde ise çeşitli tepkiler verirler ya ona sarılır ya da iterler, onunla olmayı kabul etmezler.

Düzensiz Dağınık Bağlanma: Çocuğun aynı anda birbiriyle çelişen davranışlar sergilemesidir.

Tags: , ,