Bilginin Duyusal Kayıttan Kısa Süreli Belleğe Aktarılması

Dikkat: Birçok uyarıcıdan sadece dikkat ettiklerimizi kısa süreli belleğe aktarırız. Öğrenmenin başlangıcı dikkattir. Dikkati arttırmak için ilgi çekmek, öğrencilerin beş duyu organını işin içine katmak gerekir.

Dikkati Etkileyen Dışsal Uyarıcılar:

  • Fiziksel Uyarıcılar: Ders materyalleri.
  • Aykırı Uyarıcılar: Birbirine zıt örnekler. Plaj – kutuplar.
  • Duygusal uyarıcılar: Öğrenciye ismiyle hitap etmek.
  • Emir Verici Uyarıcılar

Algılama: Algılama; anlamlandırma ve yorumlama sürecidir. Duyusal kayıttaki bilginin algılanmasıyla kısa süreli belleğe gönderilmesidir.

Kısa süreli bellekteki bilgi objektif gerçek değil, algılanan gerçektir.

Algılamayı Etkileyen Faktörler: Ön öğrenmeler, beklentiler, ihtiyaçlar.

Kısa Süreli Bellekte Bilginin Saklanması

Örtük ya da Açık Tekrar: Öğrenmek istediğimiz bilginin yani uzun süreli belleğe aktarmak istediğimiz bilginin sesli veya sessiz bir şekilde tekrar edilmesi uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.

Kodlama – Anlamlandırma: Bilgilerin daha önceki bilgiler ile ilişkilendirilip uzun süreli belleğe yollama sürecidir. Anlamlı kodlanmasının en önemli faydası bilgilerin çabuk bir şekilde geri getirilmesidir.

Kodlama Sürecindeki Temel Stratejiler:

Etkinlik: Öğrenilecek bilginin işlenmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesidir. Öğrencinin öğrenme sürecine katılımıdır.

Örgütleme: Bilgilerin birbiriyle ilişkisine göre gruplanmasıdır.

Genişleme (Eklemleme): Yeni bilgilerin uzun süreli bellekte eski bilgiyle ilişkilendirilip yeni bilginin anlamını genişletmesidir.

Bellek Destekleyici İpuçları: Bilgilerin ilişkisi olmadığı halde birbirleri arasında çağrışım meydana getirmektir. En güçlü olan budur. İki şekilde sınıflanır.

1.  İmajlar Kullanmak

a.  Loci (Yerleşim) Yöntemi: hatırlanmak istenen bilginin mekanla ilişkilendirilmesidir.

b.  Zincirleme (Bağlantı) Yöntemi: Sözcüklerin peş peşe kullanılıp hikâyeleştirilmesidir. Örnek: Laptop, çekyat, kola, müzik, yazmak. Laptopumu kucağıma alıp çekyatın üzerine uzandım bir taraftan kolamı içip bir diğer taraftan ise müzik dinleyip yazmam gereken özetleri yazıyorum.

c.   Kanca (Askı – Sözcük) Yöntemi: Sayı ve ses benzerliği mini mini birler, çalışkan ikiler.

d.  Anahtar Sözcük: Bilinmeyen bilginin bilindik bilgiye benzetilmesidir.

2.  Sözel Semboller Kullanma

a. İlk Harf Yöntemi (akrostiş): AKA (Samsunda bir kırtasiye) Öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler Anlamsal Çağrışım, Kavramsal Gruplandırma, Algısal Ayırt Edilebilirlik.

b. Kafiye Oluşturma

Bilgiyi Uzun Süreli Bellekten Geri Getirme (Hatırlama)

Temel ilkesi etkin kodlamadır. Çevre koşulları diğer bir faktördür.

Unutma

Bilginin uzun süreli bellekten geri çağrılamamasıdır. Bilgiler unutulmaz geri getirmede başarısızlık olur.

Geri Ket Vurma: Sonradan öğrenilen bilgilerin önceki öğrenilen bilgilerin hatırlanması zorlaştırmasıdır.

İleri Ket Vurma: Önceden öğrenilen bilgilerin sonradan öğrenilen bilgilerin hatırlanmasını zorlaştırmasıdır.

Seri Pozisyon Etkisi: Bir maddenin içinde bulunduğu konuma göre hatırlanmasıdır. Başlangıç etkisi, son zamanlık (yakınlık) etkisidir.

Öncelik Etkisi: İlk öğrenilen bilgilerin daha iyi hatırlanmasıdır.

Sonralık Etkisi: Son öğrenilen bilgilerin daha iyi hatırlanmasıdır.

 

Eğitim Bilimlerinde uzman öğretmenlerle hazırlamış olduğumuz Öğrenme Psikolojisi ders videoları web sitemize eklenmiştir.

NOT: Video linklerinin açılması için reklamlara tıklayınız.

Link 1

Tags: , ,