Öğrenmeyi bilgisayarın çalışma prensipleriyle açıklamaktadırlar. Bilgiyi işleme kuramında yeni bilgiler dışarıdan alınır. Alınan bilgiler işlenir. Sonra bunlar kodlanır. Gerekli olduğunda geri getirilip kullanılır.

Tags: , ,