Şekil – Zemin İlişkisi: Bütün algılamalarda şekil ve zemin vardır. Doğuştan gelen bir özelliktir. Bütün duyu organlarını kapsar. Örnek: Şarkı dinlerken müzik zemindir. Şarkının sözleri ise şekildir.

Yakınlık Yasası: Organizma birbirine yakın olan nesneleri gruplandırarak algılama eğilimindedir.

Benzerlik Yasası: Birbirine benzer uyarıcıların grup olarak algılanmasıdır. Örnek: Kalabalık içinde erkek ve kadın grupları gibi.

Önemli: Yakınlık yasası benzerlik yasasından daha ön plandadır. İkisi de varsa bu yakınlıktır.

Devamlılık (Süreklilik) Yasası: Aynı yönde giden uyarıcıların gruplandırılarak bütün olarak algılanmasıdır. Örnek: Yoldaki kesik çizgiler gibi.

Tamamlama Yasası: Tamamlanmamış uyarıcıların beyin tarafından tam haliyle algılanmasıdır. Öğrenme ve bellek konusuna doğrudan bağlantılı olan tek ilkedir. Örnek: Öğrnme psklojsi drsinn en iyi öğrtmni Çağlr Öğrtmndr. J

Zeigarnik Etkisi: İnsanların tamamlanmamış yaşantılarını tamamlanmış yaşantılarına göre daha net bir şekilde hatırlama eğilimindedir. Örnek: İnsanların dizilere olan merakı.

Basitlik Yasası: Basit olan uyarıcılar daha çabuk algılanır. Öğretim basitten karmaşığa olmalıdır.

Phi Fenomen: Işıklı tabelaların sahte bir hareket hissi uyandırmasıdır. Örnek: Yılbaşı ışıkları.

Pragnanz Yasası: Her psikolojik olayın basit, anlamlı ve tam olma eğilimini ifade eder. Denge durumu yasasıdır. Yani en iyi şekil, en iyi bütün olma eğilimidir. Diğer tüm yasaların temelidir.

Tags: , , ,