Gelişim Psikolojisi

 1. Üretkenlik Dönemi
 2. Maslow ait olma
 3. Ergenliğe erken giren kız
 4. Dışa bağlı – ahlak öncesi dönem
 5. Örgü ören kız yakınsal gelişim alanı
 6. Bilgisayar oyunu yapı iskelesi
 7. Odaklanma bot sorusu
 8. Özerklik girişimcilik
 9. İtaat ve ceza
 10. Özümleme kumanda sorusu
 11. Ego ahlak tarafı değildir. Süperegodur.
 12. İkiz kardeş Bireysel farklılık

Öğrenme Psikolojisi

 1. Koşullanma
 2. Gestalt
 3. Sosyal öğrenmede hemen gerçekleşir.
 4. Kritik dönem kedi sorusu
 5. Ceza olumlu pekiştirmeden daha etkilidir yanlış cevap
 6. Bilgi işleme kuramında ayrıntılı bilgilere yer vermez.
 7. Konuşurken araya girmesi unutmasıdır. kısa süreli bellek
 8. Özdüzenleme
 9. Çağrışımsal
 10. Gecikmeli koşullanma
 11. Statü özellikleri (Ünlülerin araba satışında yer alması)
 12. İsme göre Kanca yöntemi ile ilgili tanım
 13. Sık sık pekiştirme etkisini kaybettirir perkiştirecin
 14. Duyuşsal Öğrenme ve ya Gizil öğrenme Çocuk kitabı babası gibi tekrarlaması tahminen gizil

Rehberlik

 1. Krize odaklı gelişimsel rehberlik sorusu yanlış olan
 2. Super meslek seçimi
 3. Kimdir bu?
 4. Sosyometri genel yorumlara ulaşamaz arkadaşını neden sevmediği gibi
 5. Konsültasyon
 6. Oryantasyon sadece akademik yönüne
 7. Psikolojik danışmadan sonra bireyi izleme
 8. Empati sorusu annesiyle ilgili sorununu yansıtan cümle

Ölçme ve Değerlendirme

 1. Yapılandırılmış grid Yalnız 1
 2. E-posta sorusu yapı geçerliliği
 3. Kapsam Geçerliliği
 4. 3 puan ekleme
 5. 0,25 olan soru
 6. Tanılayıcı bağıl
 7. Tutum sorusu iki uzman olan
 8. Grafik yan yana normal dağılım
 9. Dolaylı ölçme zeka
 10. Açık uçlu soru

Öğretim Yöntem ve Teknikleri – Sınıf Yönetimi – Program Geliştirme

 1. Metafor (Analoji)
 2. İstasyon
 3. Delphide yüzyüze görüşmez
 4. Öğrencide beklenti oluşturma
 5. Buluş yoluyla öğrenme 1 ve 4
 6. Dik üçgen dokuyu güçlendirme
 7. 3 proje bir problem çözme olan soru sırası proje problem çözme proje proje
 8. Beyin fırtınası
 9. Göz ucuyla bakmak
 10. Eleştirel düşünme
 11. Büyük grup tartışması olayını anlatan soru
 12. Süreklilik evlenme örneği
 13. Mantıksal zeka ile görsel zeka
 14. 6 Şapka cevap mavi şapka beyaz şapkanın görevini üstlenmiş
 15. Fasulye sorusu somuttan soyuta
 16. Örtük öğrenmede okulda öğretir ile ilgili olan
 17. Program geliştirmede felsefe seçimi iç ve dış tutarlılık
 18. Sarmal

 

Tags: , ,